Wednesday, July 25, 2007

Yaa Kun Den

PRAYER TO SARASWATI

Yaa Kun Den
Du Tushara Haara Dhavalaa,
Yaa Shubh Ra Va Straa Vritra.

Yaa Weena
Wara Danda Mandita Karaa,
Yaa Shweta Padmaa Sanaa.

Yaa Brahmaa Chyuta Shankarah Prabhritibhih.
Devaih Sadaa,
Vanditaa.

Saa Maarn,
Paatu Saraswatee Bhagavatee.
Nishesha Jaadyaa Pahaa.

Fair as a jasmine flower, the moon or a flake of snow,
Dressed in white, her hands adorned by the graceful veena staff,
Adorned by Brahma, Vishnu, Shiva, and the other deities,
Protect me, Oh Goddess Saraswati, remover of ignorance inert.