Friday, January 25, 2008

Graha Shaanti

GRAHA SHAANTI
(These are the Gaayatri mantras for the nine planets)

Shree Surya Gaayatri

Om Bhaas Karaaya Vidmahe,
Mahaa Dyuti Karaaya Dhemahi,
Tanno Surya Prachodayaat.

Shree Chandra Gaayatri

Om Nishaa Karaaya Vidmahe,
Kalaanaa Thaaya Dhemahi,
Tanno Chandra Prachodayaat.

Shree Mangal Gaayatri

Om Angaa Karaaya Vidmahe,
Bhumi Paalaaya Dhemahi,
Tanno Kuja Prachodayaat.

Shree Budha Gaayatri

Om Aatre Yaaya Vidmahe,
Indra Putraaya Dhemahi,
Tanno Budha Prachodayaat.

Shree Brihaspati Gaayatri

Om Angira Saaya Vidmahe,
Suraa Chaaryaaya Dhemahi,
Tanno Guru Prachodayaat.

Shree Shukra Gaayatri

Om Bhaarga Vaaya Vidmahe,
Asuraa Chaaryaaya Dhemahi,
Tanno Shukra Prachodayaat.

Shree Shani Gaayatri

Om Shanaish Cha Raaya Vidmahe,
Surya Purtraaya Dhemahi,
Tanoo Manda Prachodayaat.

Raahu Gaayatri

Om Brahama Putraaya Vidmahe,
Simhikaayaaya Dhemahi,
Tanno Raahu Prachodayaat.

Ketu Gaayatri

Om Chitra Varnaaya Vidmahe,
Sarpa Swarupaaya Dhemahi,
Tanno Ketu Prachodayaat.

Om Brahmaa Muraari Stripuraanta Kaari,
Bhaanu Shashi Bhumi Suto Budhash Cha.
Gurush Cha Shukrash Cha Shani Raahu Ketavah,
Sarve Grahaa Shaati Karaa Bhavantu.
Om shaanti shaanti shaanti.

If you cannot read the Gaayatri mantra for each planet, then the last mantra (Brahmaa-muraari) must be read every morning before you leave your home.